Hướng dẫn Sử dụng và Điều khoản dịch vụ của Hotlive: Hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của bạn

Đọc hướng dẫn Sử dụng và Điều khoản dịch vụ của Hotlive để nắm rõ các quy định quan trọng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Bạn cần hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Hướng dẫn Sử dụng và Điều khoản dịch vụ của Hotlive

Chào mừng bạn đến với Hotlive! Trang này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng và những điều khoản bạn cần tuân thủ khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng Hotlive, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản sau đây. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo các điều khoản này.

Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện

Khi bạn truy cập và sử dụng Hotlive, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

Tuổi tối thiểu

Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi lớn hơn theo quy định tại quốc gia bạn sống để có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ khi chưa đủ tuổi có thể vi phạm các quy định pháp luật.

Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn sẽ tuân theo Chính sách Riêng tư của chúng tôi. Hãy đọc kỹ và hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

Nội dung Người dùng

Hotlive cung cấp nền tảng cho phép người dùng tạo và chia sẻ nội dung. Khi bạn đóng góp nội dung, bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về tính hợp pháp và tính thích hợp của nội dung đó. Chúng tôi có quyền xóa bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các quy định, hoặc gây hại đến cộng đồng người dùng.

Cam kết sử dụng hợp lý

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết không thực hiện các hành vi sau:

  • Vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc vi phạm quyền của người khác.
  • Tạo, truyền tải hoặc chia sẻ nội dung bất hợp pháp, đe dọa, nhạo báng, quấy rối hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác.
  • Gây hại cho trẻ em bằng cách truyền tải nội dung không thích hợp.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì Hotlive với chất lượng tốt nhất, nhưng không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ luôn không gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc tạm ngưng dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào vi phạm các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Các điều khoản và điều kiện này sẽ tuân thủ theo luật pháp của quốc gia nơi bạn cư trú. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết thông qua các phương pháp giải quyết tranh chấp thích hợp.

Here